Numer 26 – „Aksjologiczne granice sztuki”

Zapraszamy do lektury 26. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są aksjologiczne granice sztuki a redaktorem prowadzącym był dr Mateusz Bieczyński z Wydziału Edukacji Artystycznej.

W numerze zgromadzono następujące teksty, których autorkami i autorami są:

  • Mateusz Bieczyński – Prawo i estetyka – zewnętrzna i wewnętrzna normatywność;
  • Filip Ciepły – Preferencje aksjologiczne ustrojodawcy a prawne granice wolności sztuki;
  • Mikołaj Małecki – Granice sztuki w świetle prawa karnego;
  • Anna Demenko – Przestępcza działalność twórcza w prawie autorskim;
  • Dominika Bychawska-Siniarska – Satyra i jej granice w orzecznictwie sądów polskich i ETPC;
  • Joanna Melz – Znieważenie religii przez sztukę w świetle niemieckiego prawa karnego;
  • Kinga Michalina Mistrzak – Żyjąca kwestia granic w sztuce – o życiu zwierząt w rękach artystów
  • W numerze także aktualne kalendarium działalności galerii powiązanych z UAP w Poznaniu oraz recenzje: Jana Wasiewicza – Nić Ariadny w labiryncie badań nad pamięcią (recenzja książki „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci” pod red. Magdaleny Saryusz-Wolskiej i Roberta Traby, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2014) oraz Mateusza Bieczyńskiego – Prawo i sztuka na jednej wystawie (recenzja wystawy „Sztuka a prawo karne”, która miała miejsce w Collegium Polonicum w Słubicach w roku 2014 oraz w Galerii Aula Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku 2015).