Zapowiedź nowego numeru Zeszytów Artystycznych „Edukacyjny Potencjał Fotografii”

Edukacyjny potencjał fotografii


Kolejny numer „Zeszytów Artystycznych” będzie poświęcony niejednoznacznemu statusowi fotografii w praktykach edukacyjnych: z jednej strony jest ona narzędziem (wizualizacją, ilustracją, techniką) w pracy edukacyjnej, z drugiej – sama jest przedmiotem nauki i metadyskursem teoretycznym. Wiedza o tym, czym jest fotografia jako specyficzne medium pośredniczące między ludzkim doświadczeniem świata i rzeczywistością, jest niezbędna we współczesności, posługującej się w dużej mierze za pomocą komunikatów wizualnych. Bez umiejętności ich konstruowania oraz interpretowania zarówno twórcy, ale też użytkownicy obrazów są bezbronni.

Wiele lat temu Walter Benjamin pytał: „czyż nie jest gorszy od analfabety fotograf nie umiejący odczytać własnych zdjęć?”. Niemal sto lat później problem analfabetyzmu wizualnego (także cyfrowego) nie stracił na znaczeniu. Dlatego też zwracamy uwagę na rolę edukacji fotograficznej i fotografii w edukacji.

Zapraszamy do przemyślenia zastosowań fotografii w edukacji naukowej i artystycznej, jak też do rozpoznania sposobów poszerzania wiedzy o wizualnym potencjale obrazów fotograficznych. Chcemy skonfrontować stanowiska badaczy z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych z opiniami humanistów i artystów.

Proponujemy następujące tematy do dyskusji:

1. Fotografia jako narzędzie edukacji.

2. Fotografia naukowa jako materiał artystyczny.

3. Obraz – narzędzie nauki.

Redakcja numeru: dr hab. Marianna Michałowska, dr Justyna Ryczek, dr Maciej Szymanowicz