Numer 27 – „Na pograniczu sztuki i psychologii”

Zapraszamy do lektury 27. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru jest pogranicze sztuki i psychologii, a redaktorami prowadzącymi byli: dr Sonia Rammer z Wydziału Edukacji Artystycznej UAP i dr Jerzy Gościniak z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W numerze zgromadzono następujące teksty, których autorkami i autorami są:

 • Jerzy Gościniak, Sonia Rammer / Wstęp
 • Jerzy Gościniak, Sonia Rammer / Jak wyśnić dzieło sztuki – model oniryczny twórczości artystycznej w psychoanalizie
 • Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski / Edukacja sztuką jako alternatywa w terapii edukacji
 • Maria Paula Stasiakiewicz / Dziecięce rysowanie jako forma twórczej aktywności semiotycznej
 • Tomasz Fortuna / Rytm, puls i przestrzeń – myśli na temat twórczości, komunikacji i fałszu
 • Elżbieta Sala / Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem destrukcyjności we współczesnych sztukach wizualnych
 • Andrzej Pankalla, Jakub Żmidziński / Porządkowanie doświadczeń – stwarzaniem duszy (soul-making)? Rytualny wymiar sztuki i arteterapii w perspektywie psychologii realnej
 • Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Iwona Patejuk-Mazurek, Maksym Kosiński / Arteterapia w procesie leczenia psychiatrycznego – studium przypadku
 • Zofia Małkowicz / Medialna narracja jako terapia. Project Cancer Ulaya
 • Sonia Rammer, Jerzy Gościniak / Przystosowanie do choroby nowotworowej a narcyzm i twórczość w świetle koncepcji Heinza Kohuta
 • W numerze także aktualne kalendarium działalności galerii powiązanych z UAP w Poznaniu (II półrocze 2015) oraz recenzje: Ewy Wójtowicz / Audiowizualny quolidbet, dotycząca wystawy Izabelli Gustowskiej Nowy Jork i dziewczyna, zorganizowanej w galerii Art Stations w Poznaniu pod kuratorską opieką Agaty Jakubowskiej, a także recenzja pióra Aleksandry Paradowskiej / Wiele twarzy polskiej modernizacji? poświęcona książce Andrzeja Szczerskiego Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku (DodoEditor, Kraków 2015).