Numer 28 – „Edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności”

Zapraszamy do lektury 28. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są: edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności. Redaktor prowadzącą była dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP (Wydział Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu). Numer wzbogaciły ilustracje, które wykonał mgr Piotr Macha, asystent w X Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego, w Katedrze Interdyscyplinarnej, na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu.

W numerze znalazły się następujące teksty:

 • Izabela Kowalczyk / Wstęp
 • Joanna Bednarek / „Rób to, co kochasz, kochaj to, co robisz”: kreatywność jako technika regulacyjna
 • Jarosław Urbański / Przemysł edukacyjny i pozór kapitalizmu kognitywnego
 • Rafał Jakubowicz / Spontanicznie dyspozycyjna podmiotowość. Uniwersytet pod presją kapitału
 • Kamil Wnuk / Edukacja dla sztuki, sztuka dla edukacji
 • Ewelina Jarosz / Prekarna sytuacja doktorantek z uwzględnieniem szczególnego usytuowania kobiet nieheteronormatywnych
 • Izabela Kowalczyk / Edukacja artystyczna a zderzenie z rzeczywistością – na przykładzie przerwanych karier kobiet artystek
 • Katarzyna Gębarowska / Szklany sufit rynku sztuki
 • Część z powyższych tekstów powstała na bazie wykładów otwartych zorganizowanych w ramach cyklu pod tytułem odpowiadającym tematyce numeru, z okazji obchodów 40-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej przez Izabelę Kowalczyk i Rafała Jakubowicza na przełomie 2015 i 2016 roku. W numerze zamieszczono także teksty studentek, w tym fragment wyróżnionej pracy dyplomowej Gizeli Mickiewicz:
 • Małgorzata Kaczmarek / Parametryzacja z perspektywy studentki
 • Paulina Brelińska, Daria Grabowska (grupa #Krytyka) / Prekarny status młodych w polskim świecie sztuki (recenzja wystawy Status: Pasożyt)
 • Aleksandra Jaraszkiewicz / Pasożyt
 • Gizela Mickiewicz / Zwykłe rzeczy
 • Justyna Ryczek w recenzji Czy sztuka jest skuteczna? Nieustannie zadawane pytanie odniosła się do książki Skuteczność sztuki pod redakcją Tomasza Załuskiego, wydanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi (Łódź 2014). W numerze opublikowano także kalendarium aktywności galerii związanych z UAP w pierwszym półroczu 2016 oraz tekst wspomnieniowy autorstwa M. Weroniki Węcławskiej-Lipowicz / Ostatni to romantyk…Wspomnienie o Profesorze dr. hab. Wiesławie Krzyżaniaku