30. numer / Edukacyjny potencjał fotografii

Zapraszamy do lektury 30. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Redaktorami prowadzącymi byli: dr hab. Marianna Michałowska (UAM), dr Justyna Ryczek (UAP), dr Maciej Szymanowicz (UAM).

Nowy numer jest dostępny w Bibliotece UAP.

Spis treści

Marianna Michałowska, Justyna Ryczek, Maciej Szymanowicz, Wstęp

1. Edukacja

Marianna Michałowska, Uczyć fotografii, uczyć fotografią

Napierała-Rydz, Warunki skuteczności wykorzystania fotografii w edukacji

*

Piotr Wołyński, Powiększenie. Przechodnie obrazy – teoria i praktyka rozumienia fotografii

2. Interpretacja

Małgorzata Radkiewicz, Między kreacją a dokumentacją – naukowe fotografie zabytków Janiny Mierzeckiej

Joanna Szyłko-Kwas, Między informacją a obrazem – o funkcji fotografii w prasie

*

Joanna Hoffmann-Dietrich, Poza Powierzchnię: Res Invisibles

3. Cyfryzacja

Tomasz Bielak, Notoryczne ’zawieszanie’ – foto-obrazy usieciowione

Marta Smoleń –Sidyk, Visual Storytelling – jak za pomocą obrazu opowiadać historie na

odległość?

4. Praktyka

Aneta Kopczacka, Monika Kozień-Świca, Edukacyjne laboratorium Muzeum Historii

Fotografii w Krakowie

Recenzje

Tytus Szablewski, Dyplomowani zwycięzcy. Poznań photo diploma award 2015

Władysław Nielipiński, Wojciech Biedak, III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. I.

Zjeżdżałki (10.10-31.10.2016). Relacja organizatorów

Kalendarium

Abstracts