32 numer „Zeszytów Artystycznych”

Trwają prace redakcyjne nad kolejnym numerem czasopisma. Jest on poświęcony problemowi kontekstualizmu we współczesnej teorii i sztuce. Tezy Jana Świdzińskiego są punktem wyjścia autorek i autorów do rozważań dotyczących otaczającego nas świata sztuki. Tekstom towarzyszy kalendarium wydarzeń związanych z artystyczną recepcją kontekstualizmu, które miały miejsce na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Warto zadać sobie pytania, dlaczego posługując się teorią konceptualizmu i mówiąc o wszelkich „post” czy „neo” konceptualizmach, pomijamy termin kontekstualizmu, postrzegając jednocześnie funkcjonowanie współczesnej sztuki „w kontekście” i nierozerwalnie z kontekstem ją wiążąc.

Zgromadzone teksty podejmują próbę przybliżenia powyższych zagadnień.