Nr 33 – „Sztuka i filozofia: #teraz”

W roku 1990 Wolfgang Welsch postawił tezę, że filozofia postmodernistyczna narodziła się z ducha sztuki modernistycznej. Wskazał zatem, że sztuka inspiruje filozofię. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? A może relacje uległy odwróceniu – i to filozofia inspiruje sztuki wizualne? A może mamy do czynienia z chiazmatycznym splotem, w którym inspirujący jest jednocześnie inspirowanym? Czy obecnie możliwe jest jeszcze postawienie tak wyrazistej tezy, jaką zaproponował Welsch ponad ćwierć wieku temu? Jakie nurty filozoficzne inspirują działania i twórczość współczesnych artystek/artystów wizualnych?
Pytania te zadawaliśmy sobie w trakcie pierwszego seminarium „Sztuka i filozofia: #dzisiaj”, zorganizowanym we wrześniu 2017 roku przez Katedrę Historii Sztuki i Filozofii Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Nieustannie kreowaliśmy również następne pytania, którymi staraliśmy się diagnozować i mapować stan pola sztuki współczesnej. Niniejszy numer „Zeszytów Artystycznych UAP” stanowi zbiór tekstów związanych z tym właśnie seminarium.
                                                                                                                                                        prof. nadzw. UAP dr hab. Marta Smolińska