38. numer / Sztuka wobec świata

 

Temat numeru: Sztuka wobec świata

Redaktor prowadząca: dr Justyna Ryczek

 

 

 

Spis treści:
Justyna Ryczek Wstęp
Marta Smolińska Redefinicje postumentu rzeźby a uwodzenie zmysłu dotyku: na wybranych przykładach
twórczości Arpa, Brâncuşiego i Giacomettiego
Maciej Szymanowicz Duogramy w służbie reklamy. O zapomnianym epizodzie w twórczości Stefana
Wojneckiego
Mateusz M. Bieczyński Cenzura abstrakcji? – o sztuce abstrakcyjnej, jej recepcji społecznej i sądowo-prawnej
Jan Wasiewicz Orka na ugorze. Praca pamięci nad poddaństwem i pańszczyzną w polskich mediach,
humanistyce, kulturze i sztuce drugiej dekady XXI wieku
Adam Mazur Ostatnie zdjęcia. Mała historia fotografii kosmicznej
Justyna Ryczek Sztuka odpowiedzialności za świat. Demon i posłaniec w pracy Agnieszki Polskiej
Izolda Kiec Sztuka kompromisów, czyli o pierwszej uczelni artystycznej w Poznaniu
Rafał Boettner-Łubowski Rozważania autotematyczne, 2018–2019 /uwagi na temat realizacji pewnej wystawy

Recenzje
Barbara Kowalewska Biografka jako strażniczka nieoczywistości

Małgorzata Kopczyńska Implozje Mariusza Kruka

Pro Memoriam
Krzysztof Gliszczyński / Janusz Marciniak
Marta Smolińska
Epitafium na trzy głosy dla Dawida Marszewskiego
Dawid Krzysztof Marszewski Figury współczucia. Zwrot empatyczny w sztuce współczesnej
Andrzej Bednarczyk Stan bliski katatonii
Krzysztof Gliszczyński Obrazy zatrzymane w momencie ładowania
Natalia Cieślak Przyglądam się od tyłu, od boku, od góry i od dołu malarstwu… Artystyczna obecność Dawida Marszewskiego w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
Anna Kołacka Dawidowi…

Kronika WEAiK
Kalendarium
Abstracts