Konkurs na najlepszą recenzję

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób studiujących na uczelniach wyższych.

2. Organizatorem Konkursu jest redakcja „Zeszytów Artystycznych”, czasopisma naukowego działającego przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

3. Konkurs odbywa się cyklicznie, dwa razy do roku. Polega na nadsyłaniu oryginalnych recenzji wystaw artystycznych, odbywających się w Polsce i za granicą, rozpoczynających się w okresie:

– od 1 stycznia do 30 października dla zgłoszeń wpływających do dnia 31 października;

– od 1 listopada do 29 kwietnia dla zgłoszeń wpływających do dnia 30 kwietnia.

Recenzja powinna mieć objętość od 2 tys. do 5 tys. znaków ze spacjami i stanowić samodzielną pracę osoby zgłaszającej tekst do konkursu. Spośród zgłoszonych recenzji dokonany zostanie wybór najlepszej.

4. Prace należy zgłaszać do 30 kwietnia i 31 października na adres mailowy: [zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl]

5. Do zgłaszanego tekstu należy podać następujące dane:

– imię, nazwisko osoby autorskiej

– adres korespondencyjny (stacjonarny)

– adres korespondencyjny elektroniczny (e-mail)

– tytuł recenzji

– informację o recenzowanym wydarzeniu: tytuł, data, organizatorzy

– słowa kluczowe (pięć)

6. Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, ilustracji itp.) odpowiedzialni są autorzy i autorki artykułów.

7. Zgłoszone recenzje muszą być dostarczone w pliku tekstowym w formacie doc, docx. lub odt..

8. Decyzję o wyborze najlepszej recenzji podejmuje redakcja „Zeszytów Artystycznych”. Decyzja zostanie przekazana osobom uczestniczącym w konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Nagrodą dla osoby autorskiej, która nadesłała tekst uznany za najlepszy, jest publikacja zgłoszonej recenzji w „Zeszytach Artystycznych”.

10. Nagroda ma charakter honorowy.

11. Ukazanie się publikacji w „Zeszytach Artystycznych” poprzedzone jest podpisaniem umowy licencyjnej oraz formularza ochrony danych osobowych RODO.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.