38

2(38)2020

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / 38

Temat numeru: Sztuka wobec świata

Redaktor prowadząca: dr Justyna Ryczek

Spis treści:

Justyna Ryczek Wstęp

Marta Smolińska Redefinicje postumentu rzeźby a uwodzenie zmysłu dotyku: na wybranych przykładach twórczości Arpa, Brâncuşiego i Giacomettiego

Mateusz M. Bieczyński Cenzura abstrakcji? – o sztuce abstrakcyjnej, jej recepcji społecznej i sądowo-prawnej

Maciej Szymanowicz Duogramy w służbie reklamy. O zapomnianym epizodzie w twórczości Stefana Wojneckiego

Jan Wasiewicz Orka na ugorze. Praca pamięci nad poddaństwem i pańszczyzną w polskich mediach, humanistyce, kulturze i sztuce drugiej dekady XXI wieku

Adam Mazur Ostatnie zdjęcia. Mała historia fotografii kosmicznej

Justyna Ryczek Sztuka odpowiedzialności za świat. Demon i posłaniec w pracy Agnieszki Polskiej

Izolda Kiec Sztuka kompromisów, czyli o pierwszej uczelni artystycznej w Poznaniu

Rafał Boettner-Łubowski Rozważania autotematyczne, 2018–2019 /uwagi na temat realizacji pewnej wystawy

 

Recenzje

Barbara Kowalewska Biografka jako strażniczka nieoczywistości

Małgorzata Kopczyńska Implozje Mariusza Kruka

 

Pro Memoriam

Krzysztof Gliszczyński / Janusz Marciniak Marta Smolińska Epitafium na trzy głosy dla Dawida Marszewskiego

Dawid Krzysztof Marszewski Figury współczucia. Zwrot empatyczny w sztuce współczesnej

Andrzej Bednarczyk Stan bliski katatonii

Krzysztof Gliszczyński Obrazy zatrzymane w momencie ładowania

Natalia Cieślak Przyglądam się od tyłu, od boku, od góry i od dołu malarstwu… Artystyczna obecność Dawida Marszewskiego w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

Anna Kołacka Dawidowi…

 

Kronika WEAiK

Kalendarium

Abstracts