11

11 / 2003

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 11

——————————————-
W środowisku cyberkultury

 • Piotr Kurka / Żółć i  błękit
 • Łukasz Ronduda / Od redakcji
 • Agata Araszkiewicz / Matrix–Patrix – czy macierz jest jak edypalny pacierz? W stronę feministycznych wyobrażeń kobiecego ciała w popkulturowej science fiction i  sztuce współczesnej
 • Ewa Witkowska / Cyberfeminizm – wirus w  starym systemie
 • Joanne Richardson / Język mediów taktycznych
 • Edwin Bendyk / Fałszywa świadomość cyberrewolucjonisty
 • Małgorzata Kurzac / Sztuka genetyczna
 • Łukasz Ronduda / Software Art – Browser Art
 • Geoff Cox i  Joasia Krysa / O zadaniach kuratorów wobec obiektów niematerialnych: generowanie i  uszkadzanie obiektów cyfrowych
 • Marek Wasilewski Rozmowa z Wolfgangiem Staehle’em
 • Alek Tarkowski / „Informacja chce być wolna”. Fenomen open source