22

22 / 2012

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 22

——————————————-

Design – między sztuka i nauką

ZA_22_Face

PDF / Zeszyty Artystyczne 22

 • Monika Rosińska / Design: między estetyka a funkcjonalnością
 • Ewa Łukaszyk/ Ergonomika kultury. O zasięgu idei metadesignu
 • Rafał Ilnicki / Projektowanie społecznych robotów – wyzwanie dla technonauki i sztuki
 • Maciej Błaszak, Łukasz Przybylski / Systemowy model projektowania: ewolucja mebli stymulujących rozwój dziecka
 • Marcin Moskalewicz, Tomasz Zarębski / Koncepcja uniwersalnego projektowania jako próba przezwyciężenia tradycyjnych modeli niepełnosprawności
 • Waldemar Rapier, Monika Rosińska / Co-edukacja. Metody etnograficzne w projektowaniu
 • Agnieszka Pawłowska / Psychoforma. Jak my zmieniamy formę tak ona zmienia nas, czyli o wpływie cech formy plastycznej na stan psychiczny widza
 • Włodzimierz Dreszer / Ross Lovergrove
  Projekty:
 • Ross Lovergrove / The Alpine Capsule
 • Jarosław Kozakiewicz / Tardigrada botanica
 • Pracownia wizytująca Dominika Lejmana
 • Pracownia Andrzeja Wielgosza
 • Pracownia Katarzyny Laskowskiej
  Recenzje:
 • Michał Filipiak / Widzieć/Wiedzieć
 • Karolina Staszak / Obrazy fotografii
 • Marek Wasilewski / Polityka przekraczania
 • Kalendarium
 • Abstracts
 • Noty o autorach