numer 41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu

Temat numeru: Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Redaktor prowadzący: dr Jan Wasiewicz

Jan Wasiewicz, Wstęp

Kongo w Poznaniu

Bogumił Jewsiewicki, Wojciech Luchowski, O wystawie Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, 16.10.-19.12.2021

„Zobaczyć słowo, usłyszeć obraz, porozmawiać?”. Z Bogumiłem Jewsiewickim i Wojciechem Luchowskim – kuratorami poznańskiej wystawy „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960-1990” rozmawiała Izabela Skórzyńska

Kongo w poznaniu

Izabela Skórzyńska, Kongo Conrada. Kolory Konga

Magdalena Parnasow, Nie wszystko da się uporządkować

Anna Topolska, Problem międzykulturowej i posttraumatycznej komunikacji wizualnej: The Eyes of Gutete Emerita

Agnieszka Chwieduk, Kilka uwag na temat użyteczności dziennika terenowego: antropologiczna perspektywa i praktyka

Omówienia i recenzje / Komentarze

Natalia Cieślak, Zhakowany kanon, symulowane archiwa i kobieca genealogia w Realnej niemożliwości Iwony Demko

Praca konkursowa

Agnieszka Sukienniczak, Sposoby kuratorowania architektury a pytanie o jej przyszłość

Kronika WEAiK

Kalendarium

Kongo w działaniu

Naukowo-artystyczne eksploracje współczesnego malarstwa kongijskiego. Redakcja: Malwina Jurczyk, Krystian Łaput, Michalina Ławniczak

Dokumentacja fotograficzna wystawy Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, 16.10.-19.12.2021

Malwina Jurczyk, Krystian Łaput, Michalina Ławniczak, Izabela Skórzyńska, Kongo: Pamięć – Obraz – Interpretacja. Badania w działaniu. Wprowadzenie

Justyna Budzińska, Magdalena Parnasow-Kujawa, Izabela Skórzyńska, O projekcie Kongo: Pamięć – Obraz – Interpretacja

Bogumił Jewsiewicki, Krystian Łaput, Izabela Skórzyńska, dokumentacja fotograficzna: Justyna Budzińska, Maciej Kaczyński, O konferencji Beyond Recognition: Autonomy, Memory, Visuality and Politics of Identity

Malwina Jurczyk, Krystian Łaput, Michalina Ławniczak, dokumentacja fotograficzna

Justyna Budzińska, Bogumił Jewsiewicki, POLONA AN – Kongijczyków portret własny.

Fotodziennik I

Michalina Chwalisz, Krystian Łaput, Michalina Ławniczak, Magdalena Polakowska, dokumentacja fotograficzna Magdalena Parnasow-Kujawa, Warsztaty przygotowawcze.

Fotodziennik II

Michalina Chwalisz, Hanna Derdowska- Zimpel, Tetiana Fedorova, Patrycja Grabska, Malwina Jurczyk, Jolanta Kołowska, Krystian Łaput, Michalina Ławniczak, Anna Nockowska, Magdalenam Parnasow-Kujawa, Marc Tobias Winterhagen, Magdalena Polakowska, Julia Popiół, Sandra Shawkat, Anna Skorupska, Izabela Skórzyńska, Jan Wasiewicz, Joanna Weremko-Witkowska, Zuzanna Wróblewska, Michał Zimpel, dokumentacja fotograficzna Magdalena Parnasow- Kujawa, Warsztaty naukowo-artystyczne.

Fotodziennik III

Malwina Jurczyk, Krystian Łaput, Michalina Ławniczak, Magdalena Parnasow-Kujawa, Izabela Skórzyńska, dokumentacja fotograficzna Magdalena Parnasow-Kujawa, Podsumowanie

———————————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0363/2021/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.