Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji oraz digitalizacja i promocja czasopisma– zadanie finansowane w ramach umowy 844/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.