40. numer / Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych

ZA_40

Temat numeru: Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Redaktor prowadzący: dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP

Spis treści:

Tomasz Misiak  Wstęp 

Marta Lisok Odzyskiwanie słuchu – krytyka instytucjonalna w twórczości Katarzyny Krakowiak

Antoni Michnik W poszukiwaniu nowych paradygmatów. Wokół  Mannheim Chair Michaeli Melián oraz dizajnu dźwiękowego fotelu

Dorota Łagodzka Poza onomatopeją. Zwierzęce dźwięki w wybranych pracach artystów wizualnych od lat. 60. XX wieku do pierwszego kwartału wieku XXI

Wojciech Sternak Field recording a dokumentaryzm w fotografii. Szkic z natury mediów

Monika Pich Uszy na dłoniach. Muzyka akcji. Dźwięk w praktykach performatywnych

Jakub Żmidziński Musica mundana – silentium universi: artystyczne wizje mitu ciszy

Szymon Nożyński Algorytmizacja muzyki – zagrożenie prywatności, ale także dobra perspektywa dla archiwów dźwiękowych

Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak Od kopiowania w epoce kserokopiarek do kopiowania w epoce komputerów z muzyką w tle. Na przykładzie wybranych zinów z Polski

Piotr Krajewski  Ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, kilka przykładów z historii

Katarzyna Kujawska-Murphy SYMETRIA CISZY, SYMETRIA DŹWIĘKU. Powoływanie, tworzenie nowych wartości, całości na podstawie interwencji w kreacje wizualne

Recenzje i omówienia

Tomasz Misiak Janusowe oblicze namysłu nad sztuką i jej peryferiami. Recenzja książki: Estetyka/inestetyka. Współczesne teorie działań artystycznych, red. Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Katarzyna Michalak „Wspólnota osobnych”. O kolektywnym słuchaniu artystycznych narracji dźwiękowych

Agnieszka Sukienniczak Przestrzenna czułość dźwięku

Kronika WEAiK

Kalendarium

Abstracts