Recenzje

Zeszyty Artystyczne są naukowym czasopismem recenzowanym. Przyjęte przez redakcję w 2012 roku praktyki recenzenckie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, afiliowanych w ośrodkach innych, niż uczelnia, będąca wydawcą czasopisma. 

Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model, w którym autorzy/autorki i recenzenci/recenzentki nie znają swoich tożsamości, a teksty kierowane do recenzji są pozbawione metadanych, mogących pozwolić na zidentyfikowanie osoby autorskiej.

Na potrzeby sporządzenia recenzji służy przygotowany przez redakcję formularz zawierający pola wyboru, dzięki którym można jednoznacznie ocenić, czy tekst nadaje się do druku w tej formie, wymaga drobnych zmian lub też nie nadaje się do publikacji w czasopiśmie naukowym. Ocenia się także innowacyjność myśli, warsztat badawczy i merytoryczność tekstu. Oprócz pytań arkusz dopuszcza otwartą formę, w której osoby recenzujące mogą opisać mocne i słabe strony tekstu, zawrzeć sugestie oraz dookreślić ocenę zawartą we wcześniejszych polach. Mogą też pominąć arkusz i napisać ogólną recenzję, która uwzględnia powyższe kryteria.

O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch recenzentów/recenzentek. Jeśli jednak recenzje są sporne (jedna jednoznacznie negatywna, a druga – jednoznacznie pozytywna), artykuł przesyłany jest do konsultacji trzeciej osobie, która, podobnie jak poprzednicy, nie zna tożsamości autora tekstu; nie zna też treści poprzednich recenzji, jednak informowana jest o spornych ocenach tekstu. W takiej sytuacji o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia, rozstrzygająca recenzja.
Przed oceną recenzencką teksty poddawane są wstępnej ocenie redakcyjnej, w wyniku której dany artykuł może zostać odrzucony decyzją redakcji.
Nazwiska recenzentów/recenzentek poszczególnych numerów nie są ujawniane wcześniej, niż po dwóch latach od publikacji danego numeru.


Poniżej przedstawiamy listę osób recenzujących do 2022 roku, w kolejności alfabetycznej:
prof. dr hab. Wojciech Bałus, prof. Piotr Bożyk, dr hab. Dariusz Brzostek, dr hab. Blanka Brzozowska, prof. dr hab. Grzegorz Dziamski, prof. dr hab. Maria Gołębiewska, dr hab. Jan Grad, dr hab. Agata Jakubowska, dr hab. Małgorzata Jankowska, dr hab. Marta Kosińska, prof. dr hab. Marek Krajewski, prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, dr hab. Marcin Lachowski, dr hab. Marta Leśniakowska, prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz, prof. dr hab. Anna Markowska, prof. dr hab. Sławomir Marzec, dr hab. Marianna Michałowska, dr hab. Tomasz Misiak, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, dr Józef A. Mrozek, dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka, prof. dr hab. Teresa Pękala, dr Anita Wincencjusz-Patyna, dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. dr hab. Adam Regiewicz, prof. dr hab. Dariusz Rott, prof. dr hab. Adam Skibiński, dr hab. Jolanta Skutnik, prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. Barbara Wejnert, PhD, prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, dr hab. Jacek Zydorowicz.