Rada naukowa

Rada Naukowa / Editorial Board:

  • prof. Izabella Gustowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • prof. Marek Krajewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • doc. Mária Orišková, dr fil., Trnavská Univerzita w Trnave, Słowacja
  • doc. Jörg Scheller, dr fil., Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Szwajcaria
  • prof. Miško Šuvaković, Singidunum University, Belgrade, Serbia

     Bez nazwy 1