33

33 / 2018

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 33

Sztuka i filozofia: #teraz

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / 33

Redaktor prowadząca prof. Marta Smolińska (UAP)

Spis treści:

Marta Smolińska Wstęp
Jan Wasiewicz „Naprzód w przeszłość!”,czyli progresywny wymiar tego, co minione
Andrzej Marzec Bohaterowie zombie i drugie życie Hollywood – o nostalgii we współczesnym kinie

Izabela Kowalczyk O potrzebie teorii zaangażowanej – w odniesieniu do tekstów Piotra Piotrowskiego
Adam Mazur W stronę historii fotografii środkowoeuropejskiej

Anna Markowska Spotkanie Schwittersa z Heideggerem na tle samochodu marki Adler
Ewelina Jarosz Figury nieprzedstawialnego. Historia recepcji sztuki Barnetta Newmana przedstawiona za pomocą tańca
Tomasz Misiak Harry Lehmann i Johannes Kreidler wokół rewolucji cyfrowej w sztuce dźwięku
Justyna Ryczek Przesuwanie granicy – wielostronne relacje sztuki i etyki

Marta Smolińska Kiedy natura staje się plastikiem, a plastik naturą: malarstwo Marty Antoniak i Marcina Zawickiego

 

Wersja angielska

Marta Smolińska Introduction

Jan Wasiewicz Forward into the Past!”,or a Progressive Aspect of What Has Gone Away

Andrzej Marzec Zombie Characters and Hollywoodʼs Second Life– Nostalgia in Contemporary Cinema

Izabela Kowalczyk  On the Need for an Involved Theory – in Reference to Piotr Piotrowskiʼs Texts

Adam Mazur Toward the History of Central European Photography

Anna Markowska Schwitters Meets Heidegger. Against the Backdrop of the Adler Car

Ewelina Jarosz Figures of the Unpresentable. The Dance-like Reception of Barnett Newman’s Art Figury

Tomasz Misiak Harry Lehmann and Johannes Kreidler: Around the Digital Revolution in the Art of Sound

Justyna Ryczek Pushing the Limits – Multilateral Relations of Art and Ethics

Marta Smolińska When Nature Becomes Plastic and Plastic Becomes Nature: Paintings by Marta Antoniak and Marcin Zawicki

 

Prace konkursowe

Joanna Gryzińska-Jasińska Wpływ polityki i ideologii na wystawiennictwo

Maryna Sakowska Recykling w polu sztuki jako strategia artystyczna w dobie późnego kapitalizmu

Kinga Popiela C(i)ałokształt. Analiza procesów somatycznych zachodzących w aktywnym ciele artysty podczas procesu twórczego

 

Recenzje

Rafał Łubowski Redefinicje i reminiscencje

Katarzyna Janicka Poznań Art Week 2018. Czego w mieście sz(t)uka?

Justyna Ryczek Wspólnotowe zabawy marsjańskie – czyli jak zrobić udany festiwal sztuki

Ewa Wójtowicz Czujna obecność w Drodze

 

Kronika WEA

Kalendarium

Abstracts

 

——————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – zadanie finansowane w ramach umowy
844/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bez nazwy00