26

26 / 2015

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 26

——————————————-

Aksjologiczne granice sztuki

zeszytyart_26-okladka-1

Redaktor prowadzący: Mateusz Bieczyński

Spis treści:

  • Mateusz Bieczyński / Prawo i estetyka – zewnętrzna i wewnętrzna normatywność sztuki
  • Filip Ciepły / Preferencje aksjologiczne ustrojodawcy a prawne granice wolności sztuki
  • Mikołaj Małecki / Granice sztuki w świetle prawa karnego
  • Anna Demenko / Przestępcza działalność twórcza w prawie autorskim
  • Dominika Bychawska-Siniarska / Satyra i jej granice w orzecznictwie sądów polskich i ETPC
  • Joanna Melz / Znieważenie religii przez sztukę w świetle niemieckiego prawa karnego
  • Kinga Michalina Mistrzak / Żyjąca kwestia granic w sztuce – o życiu zwierząt w rękach artystów
  • Jan Wasiewicz / Nić Ariadny w labiryncie badań nad pamięcią
  • Mateusz Bieczyński / Prawo i sztuka na jednej wystawie
  • Kalendarium 2014/2015