17

17 / 2008

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 17

——————————————-

Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe

  • Ryszard W. Kluszczyński / Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe
  • Edmond Couchot / Automatyzacja sztuki figuratywnej. Ku obrazowi autonomicznemu
  • Maciej Ożóg / Patrząc przez (na) technologię. Monitoring jako narzędzie analizy technologicznych uwarunkowań percepcji w pracach Davida Rokeby’ego
  • Ryszard W. Kluszczyński / Portret jako doświadczenie Innego. Interaktywność i immersja w twórczości Luca Courchesne’a
  • Ewa Wójtowicz / Od infoestetyki do teorii software’u. Koncepcje Lva Manovicha wobec projektów net artu
  • Marcin Składanek / Design interaktywny od użyteczności do estetycznej złożoności
  • Katarzyna Prajzner / Gry komputerowe i problem czasowości
  • Piotr Zawojski / Teoretyczne konteksty dokumentacji sztuki nowych mediów