„Berliński pokój” – Współczesne relacje między Poznaniem a Berlinem

Kolejny numer „Zeszytów Artystycznych” będzie poświęcony współczesnej relacji pomiędzy dwoma miastami: Poznaniem i Berlinem. Postawione w tytule określenie „Berliński pokój”, jak stwierdza Hanna Grzeszczuk-Brendel: „nawiązuje do przejściowego pomieszczenia popularnego w dziewiętnastowiecznych kamienicach w Berlinie i Poznaniu. Odejście od tego modelu mieszkania w początkach XX wieku zapoczątkowało w obydwu miastach proces modernizacji, która nie oznaczała jednak zerwania z tradycją”. Doświadczone przez historię, także miasta mają podwójny, „przejściowy” charakter – z jednej strony symbolizują osadzenie w miejscu i określonej lokalności, z drugiej są punktami na mapie, które przyciągają nowych mieszkańców. Te motywy pojawią się nie tylko w architekturze, o berlińskich mieszkaniach pisał m.in. Walter Benjamin wspominając dzieciństwo.
Założeniem numeru jest uwrażliwienie na podobieństwa, często zauważalne już w samej przestrzeni obydwu miast, a także nieoczekiwane różnice – zarówno społeczne, jak i kulturowe.
Czym jest codzienność w Berlinie i Poznaniu? Kim są mieszkańcy i z jakimi problemami muszą się mierzyć? Jak na współczesność wpływa przeszłość? Jak ucieleśnia ją przestrzeń architektoniczna i urbanistyczna?
Z tymi pytaniami zmierzyli się już artyści z Polski i Niemiec w ramach fotograficznej wystawy „Berliński pokój”, która odbyła w Poznaniu i Berlinie na przełomie 2023 i 2024 roku (kuratorka: Marianna Michałowska). Wymiana spojrzeń pozwoliła odpowiedzieć na pytania, jakie elementy dokumentujące powinowactwa obydwu miast są rozpoznawalne przez współczesnych, czy rejestrujemy zarówno trudne, jak i pozytywne związki, co inspiruje do bliższego poznania. „Berliński pokój” stał się też tematem sympozjum towarzyszącemu wystawie, które zostało zorganizowane przez Hannę Grzeszczuk-Brendel na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej 22.11.2023.
Tym razem zachęcamy autorów/autorki tekstów do zmierzenia się z tymi kwestiami na łamach „Zeszytów Artystycznych”. Interesują nas w kontekście obu miast między innymi takie zagadnienia jak:

  • związki między przestrzeniami miejskimi i architekturą, a także modele życia z nimi związane;
  • postrzeganie miasta i jego obrazów;
  • uruchamianie pamięci prywatnej i społecznej w kontekście obu miast (wspólne i oddzielne);
  • kreowanie obrazu miasta/ miejsca z perspektywy sztuki;
  • codzienne doświadczenie miejskie.

Na artykuły o objętości do 20 tys. znaków czekamy do 31 maja 2024.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl
Zasady redagowania są dostępne pod adresem: https://za.uap.edu.pl/?page_id=12