Aktualności

33. numer / Sztuka i filozofia: #teraz

Redaktorka prowadząca prof. Marta Smolińska (UAP).

W roku 1990 Wolfgang Welsch postawił tezę, że filozofia postmodernistyczna narodziła się z ducha sztuki modernistycznej. Wskazał zatem, że sztuka inspiruje filozofię. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? A może relacje uległy odwróceniu – i to filozofia inspiruje sztuki wizualne? A może mamy do czynienia z chiazmatycznym splotem, w którym inspirujący jest jednocześnie inspirowanym? Czy obecnie możliwe jest jeszcze postawienie tak wyrazistej tezy, jaką zaproponował Welsch ponad ćwierć wieku temu? Jakie nurty filozoficzne inspirują działania i twórczość współczesnych artystek/artystów wizualnych? Jakich konkretnie filozofów czytają obecnie artystki/artyści i co z tego wynika dla sztuki? Jakie dzieła oglądają filozofki/filozofowie i co z tego wynika dla filozofii? Jakich filozofów czytają krytycy sztuki i kuratorzy i co z tego wynika dla krytyki artystycznej oraz strategii kuratorskich? Czy generacje artystów i filozofów urodzonych w tych samych dekadach łączy podobny sposób postrzegania świata? Czy młodzi artyści czerpią z filozofii współczesnej i co z tego wynika? Dlaczego teorie niektórych filozofów są modne w kręgach twórców i teoretyków sztuki? Jaka jest periodyzacja tych mód i z czym ona się wiąże? Jaka jest relacja pomiędzy filozofią a sztuką dziś?