08

8 / 1995

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 08

——————————————-

Artyści polscy – lokalność czy uniwersalizm?

 • Marian Golka / Słowo wstępne
 • Alicja Kępińska / W poszukiwaniu kwarku „Prawda”
 • Marian Golka / Lokalność versus uniwersalizm: wymiary sztuki i artysty
 • Grzegorz Dziamski / Uniwersalność sztuki, lokalność kultury
 • Roman Kubicki / Estetyczne alternatywy moderny
 • Anna Jamroziakowa / Uniwersalizacja i twórcze zindywidualizowanie. Artystyczno-estetyczne kategorie J. F. Lyotarda w wymiarze artystycznych urzeczywistnień
 • Jan S. Wojciechowski / Artyści polscy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – lokalność czy uniwersalizm (i postmodernizm)
 • Marek K. Wasilewski / Dom i świat, czy autofikcja
 • Jan Węcławski / Przekraczanie lokalności. Architektura i jej pedagodzy w Szkole poznańskiej przed wojna i w pierwszym okresie powojennym – wspomnienia i refleksje
 • Wojciech Lipowicz / Bogusławski z pierwszej i z drugiej strony
 • Jerzy Piwowarski / Bogusław Prebisz (1879-1929). Życie i twórczość współorganizatora i dydaktyka fotografie poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych
 • Jolanta Dąbkowska-Zydroń / Stanisława Teisseyre’a wizja uczelni plastycznej
 • Tadeusz Nyczek / Kraków w Poznaniu
 • Mariusz Rosiak / Lokalny uniwersalizm, uniwersalna lokalność
  Wystawy i prezentacje
 • Prezentacje artystów towarzyszące sesji jubileuszowej zaproszonych przez Rektora PWSSP