39

1(39)2021

Temat numeru: Polska szkoła plakatu – geneza, tradycja, kontynuacja

Redaktor prowadzący: dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP

Spis treści:

Mateusz M. Bieczyński Wprowadzenie 

Zdzisław Schubert  „Polska szkoła plakatu” – konkret czy iluzja?

Mariusz Knorowski Polska Szkoła Plakatu – rzecz o wolności myślenia i szczególnym rodzaju synergii 

Katarzyna Matul O kilku ważnych cezurach w pierwszym powojennym dziesięcioleciu plakatu polskiego 

Mateusz M. Bieczyński „Artystyczność” plakatu jako mit założycielski „polskiej szkoły plakatu”

Anna Grabowska- Konwent  Roman Cieślewicz (1930-–1996) – Początek

Barbara Górecka Książki ilustrowane twórców polskiej szkoły plakatu – pozaplakatowe ślady twórczości Henryka Tomaszewskiego, Jana Młodożeńca i Jana Lenicy

Krzysztof Dydo Okiem obserwatora i kolekcjonera – moje życie z plakatem

Justyna Budzik (Eko)plakat wobec zmian krajobrazu w antropocenie

Jacob Zhicheng Zhang Two Comparative Studies: Repositioning the Work of Antoni Starczewski

Recenzje i komentarze

Ewa Wójtowicz, Mapowanie neoawangardowych (r)ewolucji

Agnieszka Rejniak-Majewska, Recenzja książki Marty Smolińskiej Haptyczność poszerzona: zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku

Sonia Rammer, Rafał Boettner-Łubowski. Wobec przedmiotu… wybrane prace z lat 2004–2021

Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie

Natalia Czarcińska, Marcin Lorenc, Agnieszka Sowisło-Przybył

Bogna Błażewicz

In memoriam

Jarosław Klupś, Witold Przymuszała

Kronika WEAiK

Kalendarium

Abstracts