29

2(29)/2016

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 29

——————————————-

za_29

Temat numeru: Rytuał a korespondencja sztuk
Redaktor prowadzący: dr Jakub Żmidziński.
Redakcja graficzna: Bartosz Mamak, Grzegorz Myćka.

Spis treści:

 • Jakub Żmidziński, Wstęp / Introduction,
 • Radosław Okulicz-Kozaryn, Całość świata o szarej godzinie. Dalekosiężne konsekwencje niepozornego rytuału / The Whole World at Twilight. Far-reaching Consequences of an Inconspicuous Ritual,
 • Aneta Kozyra, Muzyczność a obrzędowość w powieści Wita Szostaka Oberki do końca świata – korespondencja literatury z muzyką i sztukami wizualnymi / Musicality versus Rituals in Wit Szostak’s Novel Oberki do końca świata – the Correlation of Literature with Music and Visual Arts,
 • Agnieszka Narewska, Artystyczne oblicza rytuału na przykładzie baletu Święto wiosny Igora Strawińskiego / The Artistic Views on Ritual Based on Stravinsky’s Rite of Spring,
 • Maciej Jarczyński, Muzyka chóralna a sztuki wizualne na przykładzie wybranych dzieł filmowych / Choral Music versus Visual Arts in Selected Films,
 • Anna Al-Araj, Akt słuchania muzyki minimalistycznej wobec rytuału. Songs from Liquid Days Philipa Glassa / The act of listening to Minimalist Music in the Context of Ritual. Songs from Liquid Days by Philip Glass,
 • Łukasz Strzelczyk, Sound art – zjawisko na granicy estetyk / Sound Art – the Phenomenon of Boundary of Aesthetics,
 • Paweł Możdżyński, Performans artystyczny jako rytuał. Struktura i antystruktura / Artistic Performance as Ritual. Structure and Anti-structure,
 • Izabela Franckiewicz-Olczak, Rytuał a nowomedialna sztuka interaktywna / The New Media Interactive Art in Ritual Perspective,
 • Marta Smolińska, Performatywne gry z dotykiem: ambiwalencje sztuki haptycznej / The Ritual of Touching: the Ambivalence of Haptic Art,
 • Monika Korona, Tradycja syntezy sztuk w kulturze europejskiej a opieka konserwatorska / The Tradition of Arts Synthesis in the European Culture versus Restoration Care,
 • Andrzej Rozwadowski, Zobaczyć nie znaczy zrozumieć: doświadczenie sztuki naskalnej /Seeing is Not Understanding: Experiencing Rock Art,
 • Wiesna Mond-Kozłowska, Estetyka i sacrum z perspektywy europejskiej sztuki chorałowej oraz artystycznej tradycji wedyjskiej /Aesthetics and the Sacred from the Perspective of European Plain Chant and the Vedic Artistic Tradition,
 • Andrzej Pankalla / Krzysztof Napieralski, El Corazon del Cielo. Rytuały limfatyczne Indian Maya Quiche i metysaż psycho-mitologiczny /Lymphatic Rituals of Quiche Maya People and Psycho-Cultural Metisage in Real Psychology Perspective,
 • Jakub Żmidziński, „Quia symphonialis est anima”. O pewnych relacjach muzyki ze słowem i światłem, ‘Quia symphonialis est anima’. On Some Relations of Music with Word and Light,
 • Kalendarium galerii związanych z UAP – od stycznia do października 2016: Galeria AT, Galeria UAP / Aula, Galeria Naprzeciw, Galeria Miejska w Mosinie, Galeria UAP / Rotunda, :SKALA.
 • Recenzja: Grzegorz Dziamski, Na marginesie monografii galerii Wielka 19. Recenzja książki Wielka 19 Justyny Kowalskiej (Wyd. Stowarzyszenie Czas Kultury, Poznań 2016).