20

20 / 2011

Biennale Grafiki Studenckiej 1999–2009 / Grafika

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 20

——————————————-

ZA_20_Face

 

 

Do udziału zaproszono wybitnych artystów grafików, socjologów i krytyków sztuki. Byli to:

prof. Grzegorz Banaszkiewicz, Instytut Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. Jan Berdyszak, ASP w Poznaniu
prof. UAM Rafał Drozdowski, UAM w Poznaniu
dr Sebastian Dudzik, UMK w Toruniu
prof. Paweł Frąckiewicz, ASP we Wrocławiu
dr Dariusz Gajewski, ASP w Katowicach
dr Jerzy Kaczmarek, UAM w Poznaniu
prof. Mirosław Pawłowski, ASP w Poznaniu
dr Marta Raczek, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
prof. Adam Romaniuk, ASP w Katowicach
Zofia Starikiewicz, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

W 20. numerze „Zeszytów Artystycznych” zebrano teksty (z wyjątkiem wystąpień prof. Jana Berdyszaka i Zofii Starikiewicz, które zaginęły), które powstały z okazji konferencji oraz inne, napisane jako ciąg dalszy dyskusji o grafice: prof. Janusza Akermanna – ASP Gdańsk, Kamila Banacha – UA Poznań, Agnieszki Cholewińskiej – UA Poznań, prof. Stefana Ficnera – UA Poznań, Marka Glinkowskiego – UA Poznań, prof. Jerzego Hejnowicza – UA Poznań, dr hab. Macieja Kuraka – UA Poznań, prof. Henryka Ożoga – ASP Kraków, prof. Mariusza Pałki – ASP Katowice, Agnieszki Popek-Banach – Poznań, Maksymiliana Skorwidera – UA Poznań, dr hab. Agaty Stępień – ASP Łódź, Aleksandry Winnickiej – Poznań.