DIGITALIZACJA

Redakcji „Zeszytów Artystycznych” pomimo wszelkich starań nie udało się skontaktować z wszystkimi autorkami i autorami oraz dysponentami praw autorskich do artykułów zamieszczonych w archiwalnych numerach czasopisma. Jeżeli jednak nie wyrażacie Państwo zgody na upublicznienie, za sprawą digitalizacji archiwum czasopisma, tekstu swego artykułu opublikowanego na łamach „Zeszytów Artystycznych”, uprzejmie prosimy o kontakt na adres redakcji.

—–

Digitalizacja i promocja czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 844/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bez nazwy00