27

27 / 2015

Na pograniczu sztuki i psychologii

Redaktorzy prowadzący: Jerzy Gościniak, Sonia Rammer

Spis treści:

  • Jerzy Gościniak, Sonia Rammer / Wstęp
  • Jerzy Gościniak, Sonia Rammer / Jak wyśnić dzieło sztuki – model oniryczny twórczości artystycznej w psychoanalizie
  • Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski / Edukacja sztuką jako alternatywa w terapii edukacji
  • Maria Paula Stasiakiewicz / Dziecięce rysowanie jako forma twórczej aktywności semiotycznej
  • Tomasz Fortuna / Rytm, puls i przestrzeń – myśli na temat twórczości, komunikacji i fałszu
  • Elżbieta Sala / Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem destrukcyjności we współczesnych sztukach wizualnych
  • Andrzej Pankalla, Jakub Żmidziński / Porządkowanie doświadczeń – stwarzaniem duszy (soul-making)? Rytualny wymiar sztuki i arteterapii w perspektywie psychologii realnej
  • Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Iwona Patejuk-Mazurek, Maksym Kosiński / Arteterapia w procesie leczenia psychiatrycznego – studium przypadku
  • Zofia Małkowicz / Medialna narracja jako terapia. Project Cancer Ulaya
  • Sonia Rammer, Jerzy Gościniak / Przystosowanie do choroby nowotworowej a narcyzm i twórczość w świetle koncepcji Heinza Kohuta
  • Ewa Wójtowicz / Audiowizualny quolidbet
  • Aleksandra Paradowska / Wiele twarzy polskiej modernizacji?
  • Kalendarium