Przygotowanie tekstu

Przygotowanie tekstu

„Zeszyty Artystyczne” figurują w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 496752). Przypisaną dyscypliną są nauki o sztuce. Wszystkie artykuły po opublikowaniu udostępniane są w następujących repozytoriach: EBSCO, POLONA / Repozytorium cyfrowe Biblioteki Narodowej, BazHum, ERIH PLUS, Issuu. Artykuły w „Zeszytach Artystycznych” opatrzone są cyfrowymi identyfikatorami DOI.

Każdy numer czasopisma jest tematyczny i gromadzi korpus tekstów pozyskane w odpowiedzi na ogłaszane przez redakcję Call for Papers (CfP) oraz artykuły do działu Varia w liczbie nieprzekraczającej trzech, a także recenzje wystaw bądź publikacji naukowych. Wszystkie artykuły naukowe podlegają podwójnej, anonimowej recenzji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).

Autorzy i autorki zawierają z wydawcą umowę licencyjną, która nie uwzględnia honorariów za opublikowane artykuły.

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, ilustracji itp.) odpowiedzialni są autorzy i autorki artykułów. 

Od roku 2023 w „Zeszytach Artystycznych” obowiązują nowe zasady redagowania tekstu i bibliografii załącznikowej, zgodne ze standardem Chicago.

Instrukcje przygotowania artykułu

 1. Artykuły nadsyłane w odpowiedzi na CfP, zredagowane zgodnie z podanymi standardami, należy kierować na adres redakcji: zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl
 2. Do artykułu (20-40 tys. znaków ze spacjami) należy dołączyć:
 • abstrakty (do 300 słów) w językach polskim i angielskim (wraz z tytułem w tym języku), czytelnie streszczające artykuł z uwzględnieniem podjętego zagadnienia badawczego, metod i wniosków oraz po 6 słów kluczowych w obu językach,
 • biogram w języku polskim (do 700 znaków ze spacjami) zawierający: stopień naukowy, afiliację, wybrane publikacje, obszar zainteresowań naukowych, numer ORCID.
 • bibliografię załącznikową uporządkowaną alfabetycznie według nazwisk autorów i zgodnie ze standardami Chicago.

Zasady redagowania

 1. Tekst: Times New Roman (tekst główny: 12 punktów, przypisy: 10 punktów) w formacie edytowalnym (docx, odt lub rtf). Interlinia: 1,5 wiersza.
 2. W artykule i przypisach tytuły książek, filmów oraz dzieł sztuki a także zwroty w językach obcych zapisujemy kursywą.
 3. W bibliografii podajemy cały zakres stron w przypadku artykułów w czasopismach bądź rozdziałów w monografiach wieloautorskich.
 4. Należy podawać numery DOI publikacji online.
 5. Cytaty do 50 słów zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Powyżej 50 słów stosujemy cytat blokowy, pomijając cudzysłów. Cytat w tekście ujmujemy w cudzysłów pojedynczy. Opuszczenia w cytatach ujmujemy w nawias kwadratowy: […]. Znaki interpunkcyjne umieszczamy za zamknięciem cudzysłowu, odsyłacze przypisu przed znakiem przestankowym.

„Przykład 'cytat’ przykład”1.

Przykładowe zapisy

 • Monografia i monografia w przekładzie

przypis

Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia (Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999), 55.

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. Mariusz Bryl (Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2007), 81.

przypis skrócony

Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, 55.

Belting, Antropologia obrazu…, 30-31.

bibliografia

Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999.

Belting, Hans. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Tłum. Mariusz Bryl. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2007.

 • Rozdział w monografii wieloautorskiej pod redakcją

przypis

Ryszard W. Kluszczyński, „Net art – nowe terytorium sztuki,” w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. Maryla Hopfinger (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002), 419.

przypis skrócony

Kluszczyński, „Net art…,” 419.

bibliografia

Kluszczyński, Ryszard W. „Net art – nowe terytorium sztuki.” W: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. Maryla Hopfinger, 417-429. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

 1. Artykuł w czasopiśmie

przypis

Marianna Michałowska, „Krajobraz krytyczny w polskiej fotografii – geografie peryferii,” Zeszyty Artystyczne 37, nr 1 (2020): 25-26.

przypis skrócony

Michałowska, „Krajobraz krytyczny…,” 25-26.

bibliografia

Michałowska, Marianna. „Krajobraz krytyczny w polskiej fotografii – geografie peryferii.” Zeszyty Artystyczne 37, nr 1 (2020): 17-32.

 • Artykuł ze strony internetowej, czasopisma online, bloga

przypis

Régine Debatty, „Unknown Unknowns,” We Make Money Not Art, 23.08.2022, https://we-make-money-not-art.com/unknown-unknowns/ (19.12.2022).

Susan Jones, „Artists’ low income and status are international issues,” The Guardian, 12.01.2015, https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/2015/jan/12/artists-low-income-international-issues (19.12.2022).

Jussi Parikka, „Głęboki czas planetarnych problemów. Notatki o polityce kulturowej mediów i materialności,” tłum. Małgorzata Szubartowska, Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej 22 (2018) https://doi.org/10.36854/widok/2018.22.1793 (19.12.2022).

przypis skrócony

Debatty, „Unknown Unknowns,” 2022.

Jones, „Artists’ low income…,” 2015.

Parikka, „Głęboki czas planetarnych problemów…,” 2018.

bibliografia

Debatty, Régine. „Unknown Unknowns.” We Make Money Not Art. 23.08.2022. https://we-make-money-not-art.com/unknown-unknowns/ (19.12.2022).

Jones, Susan. „Artists’ low income and status are international issues.” The Guardian, 12.01.2015. https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/2015/jan/12/artists-low-income-international-issues (19.12.2022).

Parikka, Jussi. „Głęboki czas planetarnych problemów. Notatki o polityce kulturowej mediów i materialności.” Tłum. Małgorzata Szubartowska, Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej 22 (2018). https://doi.org/10.36854/widok/2018.22.1793 (19.12.2022).

 • Hasło encyklopedyczne lub słownikowe

Hasło: „perspektywa” , w: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999), 649.

 • Film (także np. dzieło sztuki wideo)

Antropocen: epoka człowieka, reż. Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky, Kanada, 2018.