Nr 30 – „Edukacyjny potencjał fotografii”

Zapraszamy do lektury 30. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Redaktorami prowadzącymi byli: dr hab. Marianna Michałowska (UAM), dr Justyna Ryczek (UAP), dr Maciej Szymanowicz (UAM).

Nowy numer jest dostępny w Bibliotece UAP.

Plany wydawnicze

Najbliższe zatwierdzone plany wydawnicze to:

  • Nr 30 – Edukacyjny potencjał fotografii, redakcja prowadząca: dr hab. Marianna Michałowska (UAM), dr Justyna Ryczek (UAP), dr Maciej Szymanowicz (UAM), wyd.II 2017,
  • Nr 31 – Nieczytelność, redaktor prowadząca: dr hab. Marta Smolińska, (UAP), wyd.,VI 2017.

Numer 29 – „Rytuał a korespondencja sztuk”

Zapraszamy do lektury najnowszego, 29. numeru „Zeszytów Artystycznych”, którego temat to: Rytuał a korespondencja sztuk. Redaktorem prowadzący był dr Jakub Żmidziński z Wydziału Edukacji Artystycznej. Projekt graficzny przygotowali studenci studiów doktoranckich na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej: Bartosz Mamak i Grzegorz Myćka.

Numer 28 – „Edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności”

Zapraszamy do lektury 28. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są: edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności. Redaktor prowadzącą była dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP (Wydział Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu). Numer wzbogaciły ilustracje, które wykonał mgr Piotr Macha, asystent w X Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego, w Katedrze Interdyscyplinarnej, na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu.

Numer 27 – „Na pograniczu sztuki i psychologii”

Zapraszamy do lektury 27. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru jest pogranicze sztuki i psychologii, a redaktorami prowadzącymi byli: dr Sonia Rammer z Wydziału Edukacji Artystycznej UAP i dr Jerzy Gościniak z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Numer 26 – „Aksjologiczne granice sztuki”

Zapraszamy do lektury 26. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są aksjologiczne granice sztuki a redaktorem prowadzącym był dr Mateusz Bieczyński z Wydziału Edukacji Artystycznej.