Nr 33 – „Sztuka i filozofia: #teraz”

W roku 1990 Wolfgang Welsch postawił tezę, że filozofia postmodernistyczna narodziła się z ducha sztuki modernistycznej. Wskazał zatem, że sztuka inspiruje filozofię. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? A może relacje uległy odwróceniu – i to filozofia inspiruje sztuki wizualne? A może mamy do czynienia z chiazmatycznym splotem, w którym inspirujący jest jednocześnie inspirowanym? Czy obecnie możliwe jest jeszcze postawienie tak wyrazistej tezy, jaką zaproponował Welsch ponad ćwierć wieku temu? Jakie nurty filozoficzne inspirują działania i twórczość współczesnych artystek/artystów wizualnych?
Pytania te zadawaliśmy sobie w trakcie pierwszego seminarium „Sztuka i filozofia: #dzisiaj”, zorganizowanym we wrześniu 2017 roku przez Katedrę Historii Sztuki i Filozofii Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Nieustannie kreowaliśmy również następne pytania, którymi staraliśmy się diagnozować i mapować stan pola sztuki współczesnej. Niniejszy numer „Zeszytów Artystycznych UAP” stanowi zbiór tekstów związanych z tym właśnie seminarium.
                                                                                                                                                        prof. nadzw. UAP dr hab. Marta Smolińska

32 numer „Zeszytów Artystycznych”

Trwają prace redakcyjne nad kolejnym numerem czasopisma. Jest on poświęcony problemowi kontekstualizmu we współczesnej teorii i sztuce. Tezy Jana Świdzińskiego są punktem wyjścia autorek i autorów do rozważań dotyczących otaczającego nas świata sztuki. Tekstom towarzyszy kalendarium wydarzeń związanych z artystyczną recepcją kontekstualizmu, które miały miejsce na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Warto zadać sobie pytania, dlaczego posługując się teorią konceptualizmu i mówiąc o wszelkich „post” czy „neo” konceptualizmach, pomijamy termin kontekstualizmu, postrzegając jednocześnie funkcjonowanie współczesnej sztuki „w kontekście” i nierozerwalnie z kontekstem ją wiążąc.

Zgromadzone teksty podejmują próbę przybliżenia powyższych zagadnień.

Nr 31 – „Nieczytelność”

Zapraszamy do lektury 31. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa). Redaktorka prowadząca dr hab.Marta Smolińska (UAP). Numer przybliża różnorodne rozumienie nieczytelności.

Nowy numer jest dostępny w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Nr 30 – „Edukacyjny potencjał fotografii”

Zapraszamy do lektury 30. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Redaktorami prowadzącymi byli: dr hab. Marianna Michałowska (UAM), dr Justyna Ryczek (UAP), dr Maciej Szymanowicz (UAM).

Nowy numer jest dostępny w Bibliotece UAP.

Plany wydawnicze

Najbliższe zatwierdzone plany wydawnicze to:

  • Nr 30 – Edukacyjny potencjał fotografii, redakcja prowadząca: dr hab. Marianna Michałowska (UAM), dr Justyna Ryczek (UAP), dr Maciej Szymanowicz (UAM), wyd.II 2017,
  • Nr 31 – Nieczytelność, redaktor prowadząca: dr hab. Marta Smolińska, (UAP), wyd.,VI 2017.

Numer 29 – „Rytuał a korespondencja sztuk”

Zapraszamy do lektury najnowszego, 29. numeru „Zeszytów Artystycznych”, którego temat to: Rytuał a korespondencja sztuk. Redaktorem prowadzący był dr Jakub Żmidziński z Wydziału Edukacji Artystycznej. Projekt graficzny przygotowali studenci studiów doktoranckich na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej: Bartosz Mamak i Grzegorz Myćka.