Numer 26 – „Aksjologiczne granice sztuki”

Zapraszamy do lektury 26. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są aksjologiczne granice sztuki a redaktorem prowadzącym był dr Mateusz Bieczyński z Wydziału Edukacji Artystycznej. W numerze zgromadzono następujące teksty, których autorkami i autorami są:…

Call For Papers – Edukacja w kontekście neoliberalnej polityki rentowności

Nieżyjący prof. Piotr Piotrowski w 2014 roku diagnozował kryzys polskich uniwersytetów bezpośrednio związany z kryzysem demokracji. Historyk sztuki pisał: „Źródłem problemów uniwersytetów jest technicyzacja całego systemu akademickiego, poddanie go korporacyjnemu modelowi zarządzania oraz zanik dydaktyki nastawionej na samodzielne studiowanie i…