Numer 28 – „Edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności”

Zapraszamy do lektury 28. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są: edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności. Redaktor prowadzącą była dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP (Wydział Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu). Numer wzbogaciły ilustracje, które wykonał mgr Piotr Macha, asystent w X Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego, w Katedrze Interdyscyplinarnej, na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu.

Numer 27 – „Na pograniczu sztuki i psychologii”

Zapraszamy do lektury 27. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru jest pogranicze sztuki i psychologii, a redaktorami prowadzącymi byli: dr Sonia Rammer z Wydziału Edukacji Artystycznej UAP i dr Jerzy Gościniak z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapowiedź nowego numeru Zeszytów Artystycznych „Edukacyjny Potencjał Fotografii”

Edukacyjny potencjał fotografii


Kolejny numer „Zeszytów Artystycznych” będzie poświęcony niejednoznacznemu statusowi fotografii w praktykach edukacyjnych: z jednej strony jest ona narzędziem (wizualizacją, ilustracją, techniką) w pracy edukacyjnej, z drugiej – sama jest przedmiotem nauki i metadyskursem teoretycznym. Wiedza o tym, czym jest fotografia jako specyficzne medium pośredniczące między ludzkim doświadczeniem świata i rzeczywistością, jest niezbędna we współczesności, posługującej się w dużej mierze za pomocą komunikatów wizualnych. Bez umiejętności ich konstruowania oraz interpretowania zarówno twórcy, ale też użytkownicy obrazów są bezbronni.

Zapowiedź nowego, 29. numeru „Zeszytów Artystycznych”

Rytuał a korespondencja sztuk. Słowo wstępne


We współczesnych badaniach nad zjawiskiem mieszczącym się w szerokiej formule syntezy sztuk, uchwycić można dwie tendencje. Pierwsza z nich wpisuje się w tradycję komparatystyczną, traktując jako przedmiot analizy dzieła sztuki, które zazwyczaj nie posługują się elementem performatywnym, określa ich podobieństwa, rekonstruuje sposób, w jaki dochodzi do ich przenikania czy wzajemnych inspiracji. Druga wychodzi z założenia, że podział na różne rodzaje sztuk jest w gruncie rzeczy kwestią wtórną, ważniejsze jest natomiast ich dynamiczne współdziałanie.

Numer 26 – „Aksjologiczne granice sztuki”

Zapraszamy do lektury 26. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Tematem numeru są aksjologiczne granice sztuki a redaktorem prowadzącym był dr Mateusz Bieczyński z Wydziału Edukacji Artystycznej.