32. numer ZA

Zapraszamy do lektury 32. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa). Redaktorka prowadząca prof. Anna Tyczyńska (UAP).
Nowy numer jest dostępny w Bibliotece Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Nr 33 – „Sztuka i filozofia: #teraz”

W roku 1990 Wolfgang Welsch postawił tezę, że filozofia postmodernistyczna narodziła się z ducha sztuki modernistycznej. Wskazał zatem, że sztuka inspiruje filozofię. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? A może relacje uległy odwróceniu – i to filozofia inspiruje sztuki wizualne? A może mamy do czynienia z chiazmatycznym splotem, w którym inspirujący jest jednocześnie inspirowanym? Czy obecnie możliwe jest jeszcze postawienie tak wyrazistej tezy, jaką zaproponował Welsch ponad ćwierć wieku temu? Jakie nurty filozoficzne inspirują działania i twórczość współczesnych artystek/artystów wizualnych?
Pytania te zadawaliśmy sobie w trakcie pierwszego seminarium „Sztuka i filozofia: #dzisiaj”, zorganizowanym we wrześniu 2017 roku przez Katedrę Historii Sztuki i Filozofii Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. Nieustannie kreowaliśmy również następne pytania, którymi staraliśmy się diagnozować i mapować stan pola sztuki współczesnej. Niniejszy numer „Zeszytów Artystycznych UAP” stanowi zbiór tekstów związanych z tym właśnie seminarium.
                                                                                                                                                        prof. nadzw. UAP dr hab. Marta Smolińska

32 numer „Zeszytów Artystycznych”

Trwają prace redakcyjne nad kolejnym numerem czasopisma. Jest on poświęcony problemowi kontekstualizmu we współczesnej teorii i sztuce. Tezy Jana Świdzińskiego są punktem wyjścia autorek i autorów do rozważań dotyczących otaczającego nas świata sztuki. Tekstom towarzyszy kalendarium wydarzeń związanych z artystyczną recepcją kontekstualizmu, które miały miejsce na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Warto zadać sobie pytania, dlaczego posługując się teorią konceptualizmu i mówiąc o wszelkich „post” czy „neo” konceptualizmach, pomijamy termin kontekstualizmu, postrzegając jednocześnie funkcjonowanie współczesnej sztuki „w kontekście” i nierozerwalnie z kontekstem ją wiążąc.

Zgromadzone teksty podejmują próbę przybliżenia powyższych zagadnień.

Nr 31 – „Nieczytelność”

Zapraszamy do lektury 31. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa). Redaktorka prowadząca dr hab.Marta Smolińska (UAP). Numer przybliża różnorodne rozumienie nieczytelności.

Nowy numer jest dostępny w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.